Przemysław Winczewski:
Kwiaciarki pod szczególnym nadzorem