Alina Kamińska:
Z tego zmęczenia urodziłam dziecko