Jarosław Hendzel:
Dyrektor do spraw akcji specjalnych