Jarosław Hendzel:
Pierwsze zlecenia. Proszę siadać panie redaktorze