Krzysztof Burdak:
Dziesięć lokali na dziesięciolecie