Maciej Aleksandrowicz:
Co naprawdę oznacza słowo \'\'jingiel\'\'