Aleksandra Bajka:
Ostatnie tygodnie pontyfikatu Jana Pawła II