Aleksandra Bajka:
Ostatnie lata pontyfikatu i biały dym nad Kaplicą Sykstyńską